Modernizacja zakończona

Zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków w aglomeracji Blachownia to główne założenie inwestycji polegającej na przebudowie tamtejszej oczyszczalni ścieków. Projekt udało się doprowadzić do końca, a 17 października br. nastąpiło oficjalne przekazanie zmodernizowanego obiektu do eksploatacji.
 
Przedsięwzięcie pochłonęło ponad 7,5 mln zł, jednak sporą część tej kwoty – 5,2 mln zł – stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Co więcej, wsparcie to zostało częściowo umorzone (ponad 2,1 mln zł). Inwestorem zadania było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.
 
oczyszczalnia blachownia
 
W ramach inwestycji zmodernizowano część mechaniczno-biologiczną oczyszczalni. W zakresie gospodarki osadem nadmiernym wybudowano m.in. dwa osadniki wtórne oraz zaadaptowano istniejące osadniki do funkcji wydzielonych komór tlenowej stabilizacji osadu, zainstalowano nową prasę taśmową do mechanicznego odwadniania osadu oraz zamontowano instalację dozowania koagulantu. Jeśli chodzi o część mechaniczną, zmodernizowany obiekt wzbogacił się o nowe elementy: kratę zaopatrzoną w kosz zbierający zatrzymane skratki, stację mechanicznego oczyszczania ścieków oraz pompę ścieków dowożonych. Natomiast udoskonalenie stopnia biologicznego oczyszczalni polegało na wymianie mieszadeł i pomp recyrkulacyjnych, armatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz na rozbudowie stacji dmuchaw.
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu