modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków we Lwowie

Kazimierz Kujda, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał 5 października 2017 r. memorandum o realizacji wspólnych przedsięwzięć dla zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta Lwowa dla minimalizacji zanieczyszczeń granicznej rzeki Bug.

Sygnatariuszami memorandum są również Andriej Sadowy, mer Lwowa i Walentin Wolski, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Lvivodokanal. Podpis na dokumencie złożył również Wiceminister Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy.

NFOŚiGW i modernizacja oczyszczalni ścieków we Lwowie

Według szacunków, koszt modernizacji lwowskiej oczyszczalni ścieków to ok. 200 mln euro. Zgodnie z ustaleniami, w pierwszej fazie działań NFOŚiGW pomoże w przygotowaniu dokumentów do przetargu. Postępowanie będzie dotyczyło opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Lwowa wraz z obiektami towarzyszącymi (np. cięgiem technologicznym utylizacji osadów ściekowych). W następnej kolejności Fundusz wspomoże realizację samej inwestycji. Narodowy Fundusz nadal będzie się też dzielił z ukraińskimi specjalistami swoimi doświadczeniami w realizacji przedsięwzięć z zakresu optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej. W ramach współpracy, NFOŚiGW umożliwi również reprezentantom strony ukraińskiej udział w organizowanych przez siebie szkoleniach. Natomiast wspólna grupa robocza, wraz z ekspertami obu stron, zajmie się przygotowaniami projektów, dzięki którym zostaną podjęte decyzje dotyczące przedmiotu memorandum.

Równolegle – jak podaje NFOŚiGW – przedstawiciele Funduszu rozmawiają z Białorusinami o możliwości współpracy przy projektach z zakresu ochrony środowiska realizowanych w tym kraju. Warto dodać, że NFOŚiGW współfinansował już modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu na Białorusi. Przedsięwzięcie – jak zaznacza NFOŚiGW – wpłynęło na polepszenie stanu tamtejszych wód wpływających do Bugu. Fundusz wydatkował wówczas ok. 5,5 mln zł.

Zachodnie obszary zarówno Ukrainy, jak i Białorusi, znajdują się w zlewni Bugu, z której zanieczyszczenia trafiają m.in. do Jeziora Zegrzyńskiego, będącego źródłem wody dla Warszawskiego Wodociągu Północnego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostrzega potrzebę modernizacji istniejących i budowy nowoczesnych oczyszczalni u naszych wschodnich sąsiadów. Pomoc zarówno doradcza, techniczna, jak i finansowa w tym zakresie powinna być korzystna dla wszystkich stron.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama