Modernizacja instalacji uzdatniania biogazu

Modernizacja instalacji uzdatniania biogazu na oczyszczalni „Sitkówka”

Ostatnią umowę w ramach unijnego projektu wartego prawie 100 mln zł podpisały Wodociągi Kieleckie (WK), a wykonawca w ramach zawartego kontraktu wykona roboty, których celem jest modernizacja instalacji uzdatniania biogazu, z którego produkowana jest „zielona” energia w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”.

Modernizacja instalacji uzdatniania biogazu – umowa podpisana

Jak wskazują WK, ostatnie dni grudnia, to zwieńczenie realizowanego przez spółkę wodociągową unijnego projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. We wtorek 29 grudnia br. podpisana została bowiem umowa ze spółką CONTROL PROCESS Silesia z Katowic na realizację kontraktu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków >>Sitkówka<<”.

Zwycięzca przetargu otrzyma wynagrodzenie w kwocie ponad 3,8 mln zł brutto. W ramach inwestycji, której celem jest modernizacja instalacji uzdatniania biogazu, zostanie wykonany nowy budynek oraz kompletna instalacja uzdatniania biogazu, wytwarzanego w procesie mezofilowej fermentacji metanowej osadów ściekowych przed dalszym jego wykorzystywaniem w procesie kogeneracji (produkcji ciepła i energii elektrycznej) wraz z realizacją przebudowy istniejącej sieci biogazowej oraz budowy jej nowych odcinków. Wykonawca ma również rozebrać i zdemontować dwa z czterech eksploatowanych odsiarczaczy, a także zadbać o wykonanie infrastruktury elektrycznej i drogowej.

Modernizacja instalacji uzdatniania biogazu by zoptymalizować pracę generatorów

Wodociągi Kieleckie wskazują parametry, jakimi ma charakteryzować się nowa instalacja. Modernizacja instalacji uzdatniania biogazu ma doprowadzić do sytuacji, w której uzdatniony biogaz ma posiadać parametry nie gorsze niż:

1)       zawartość siarkowodoru – max 200 ppm,

2)       suma wszystkich związków krzemu – max 2 mg/Nm3CH4,

3)       wilgotność względna – max 60%.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tłumaczy, że takie parametry są istotne, ponieważ w ostatnich latach na nowocześniejsze wymienione zostały dwa generatory, wymagające do optymalnej pracy czystego paliwa.

Wodociągi Kieleckie zaznaczają, że energia produkowana z biogazu wystarcza na potrzeby oczyszczalni ścieków, a sprzedaż na giełdzie tzw. certyfikatów zielonej energii wspomaga finanse spółki.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Wodociągi Kieleckie

reklama