Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

Modernizacja i rozbudowa czeka oczyszczalnię ścieków w Kamionkach, poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Gmina Łączna na projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” otrzyma ponad 5 mln zł unijnego dofinansowania.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem

Umowę na dofinansowanie inwestycji o wartości niespełna 9,5 mln zł podpisali Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego wraz z wójtem Łącznej – Romualdem Kowalińskim.

Jak zaznacza UMWŚ, w ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków. Projekt zakłada przebudowę istniejących elementów oraz budowę nowych obiektów. Ma się to przyczynić do zwiększenia wydajności oczyszczalni, co z kolei umożliwi obsługę większej liczby mieszkańców.

Dofinansowany projekt ma również pozwolić na zwiększenie oszczędności wody o 1,66% oraz zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne wód powierzchniowych i podziemnych.
Jak zapewnia urząd marszałkowski przedsięwzięcie nie ma odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Przyjęte w ramach realizacji projektu rozwiązania nie będą ingerować w obszary przyrodnicze.

Na podstawie www.sejmik.kielce.pl

fot. UMWŚ

reklama

reklama