Modernizacja gospodarki ściekowej

Modernizacja gospodarki ściekowej w Elblągu trwa

Trwa realizacja projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg”. To największa i jedna z najważniejszych inwestycji w mieście. Wartość prac to prawie 208 mln zł, z czego 107 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych – wylicza Urząd Miejski w Elblągu (UM).

Modernizacja gospodarki ściekowej – największa i jedna z najważniejszych inwestycji w mieście

Realizujemy potężny zakres merytoryczny. W ramach tej inwestycji, przewidujemy szereg zadań. Najważniejszym jest zmodernizowanie oczyszczalni ścieków, ale oprócz tego przewidujemy też modernizację trzech przepompowni oraz pewne odcinki kanalizacji sanitarnej. Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno na sesji Rady Miasta dyskutowaliśmy o tym. Była dyskusja na temat wyceny ścieków i możliwości skorzystania z pożyczki przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, bo tak naprawdę, jeżeli nie uzyskalibyśmy ponad stu milionów złotych z funduszy unijnych i oczywiście niskooprocentowanych pożyczek to z budżetu miasta ta inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania w takim zakresie. A niestety stan techniczny tego obiektu był już bardzo zły – zaznaczył Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Modernizacja gospodarki ściekowej

Jest to oczyszczalnia, która była budowana w latach 70., 80., 90., czyli w tych latach, kiedy jakość budowania była niska, dodatkowo agresywne środowisko plus ponad 30 lat eksploatacji, bo przypomnę, że mechaniczna część oczyszczalni była uruchomiona w 1987 roku, to wszystko wpłynęło na stan techniczny tego obiektu – podkreślił Andrzej Kurkiewicz, dyrektor Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK).

Modernizacja gospodarki ściekowej w Elblągu – roboty przebiegają bez przerywania pracy oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia przez cały czas musi spełniać wyśrubowane wymagania technologiczne dla ścieków oczyszczonych i cała technologia prac została tak pomyślana i musi być tak przeprowadzona, żeby jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Elbląg nie pogorszyła się poniżej warunków pozwolenia wodnoprawnego – zapewnił dyrektor Kurkiewicz.

Elbląski magistrat wskazuje, że pomimo trudnych warunków, na które nałożyła się pandemia koronawirusa, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Jest rozpoczętych kilkadziesiąt frontów robót, to znaczy jest w trakcie realizacji kilkadziesiąt nowych obiektów, są układane sieci podziemne, są modernizowane obiekty, także te prace, te roboty są tutaj prowadzone w wielu miejscach – dodał Przemysław Marszałkowski, inżynier kontraktu.

Na ten moment modernizowany jest ciąg ściekowy, między innymi bioreaktor, który został opróżniony ze ścieków i montowane są na nim urządzenia technologiczne. Po zakończeniu montażu będzie możliwe uruchomienie tego ciągu i tym samym opróżnienie kolejnego bioreaktora do modernizacji – tłumaczył Łukasz Skrzypczak, przedstawiciel firmy INSTAL, wykonawcy modernizacji.

Modernizacja gospodarki ściekowej w Elblągu z unijnym wsparciem

Jestem zadowolony, bo jest wszystko zgodnie z grafikiem, nie ma w tej chwili większych perturbacji. Cieszę się, że zima jest mało zimowa, że budowlańcy mogą realizować prace – podkreślił prezydent Witold Wróblewski.

Wartość całego projektu opiewa na nieco ponad 207,7 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków unijnych sięga powyżej 107,2 mln zł. Pozostałą kwotę stanowi pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne EPWiK.

Zgodnie z kontraktem, termin realizacji przebudowy oczyszczalni ścieków upływa 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UM w Elblągu

reklama