Milionowa dotacja

6 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Beneficjentem unijnej dotacji (blisko 104,6 mln zł) jest Gmina Chorzele.
Chorzele1 POIiS
Projekt jest wart niemal 151,3 mln zł. Jego głównym celem jest wyposażenie aglomeracji w system kanalizacji i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków, w myśl obowiązujących dyrektyw unijnych.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu