Miasto chce więcej

Zakończył się pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej. Dzięki niej odwodnione zostaną niektóre ulice w mieście oraz przylegające do nich tereny. Inwestycja kosztowała 3,9 mln zł. Łączna długość nowej kanalizacji wyniosła ok. 1 km.

Ponadto władze Rudy Śląskiej planują pozyskać 150 mln zł unijnego dofinansowania na budowę systemu ochrony przeciwpowodziowej. Miasto wraz z tamtejszym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło już prace nad opracowaniem wniosku dotacyjnego. Jego zakres ma obejmować przebudowę, remont lub odtworzenie ok. 95 km istniejących sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz budowę niemal 40 km nowej „deszczówki”. Na kolektorach ma zostać zabudowanych 100 urządzeń podczyszczających. Dodatkowo zaplanowano wykonanie 20 nowych wylotów brzegowych, a 45 kolejnych ma być przebudowanych. Miasto zamierza również wyregulować 10 km rzek i potoków przepływających przez Rudę Śląską oraz stworzyć system wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń powodziowych. Ponadto w Kochłowicach, Bielszowicach i Bykowinie powstaną trzy zbiorniki retencyjne.

Na podstawie: www.rudaslaska.pl

Partner Portalu

Partner Portalu