Małopolska gospodarka wodno-ściekowa

Małopolska gospodarka wodno-ściekowa ponownie ze wsparciem

Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Jak podaje UMWM, małopolskie samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w okresie od 16 września do 14 listopada br.

Małopolska gospodarka wodno-ściekowa – 64 mln zł na inwestycje

Łącznie, dzięki staraniom Zarządu Województwa Małopolskiego, region pozyskał 30 mln zł ze środków europejskich, a dodatkowe oszczędności pozwalają na przekazanie na ten cel w sumie ponad 64 mln zł – podkreśla UMWM.

Cieszę się, że udało się pozyskać dodatkowe środki na inwestycje związane z gospodarką wodno–ściekową na obszarach wiejskich. Jest to niesamowita szansa na rozwój naszego regionu, zwłaszcza miejsc, które tej pomocy finansowej szczególnie potrzebują. Dzięki tym środkom może powstać 200 km wodociągów tak bardzo potrzebnych w Małopolsce oraz 250 km linii kanalizacji sanitarnej, a także niemal 1000 przydomowych oczyszczalni ścieków – skomentował Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Kwota ponad 64 mln zł pozwoli wielu małopolskim samorządom zrealizować inwestycje polegające m.in. na budowie, przebudowie, modernizacji lub wyposażeniu obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków. – Zapraszam wszystkie gminy, spółki komunalne i związki międzygminne do udziału w naborze i składania wniosków. Limit środków, który przypada na każdego beneficjenta wynosi 2 mln zł – zachęca wicemarszałek Smółka, a wicemarszałek Tomasz Urynowicz dodaje: – Wszystkie instalacje wodno-ściekowe będą zgodne z normami, pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko mieszkańcom, ale poprzez ich montaż będziemy mogli zadbać o czyste środowisko.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu