List intencyjny
????????????????????????

List intencyjny – przygotowanie do odbioru ścieków z fabryki

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali w środę, 11 października br. szefowie Wodociągów Kieleckich (WK) i spółki FORMASTER. Współpraca ma być realizowana podczas budowy nowej fabryki regeneracji żywicy na kieleckim Białogonie. Jak podały WK, fabryka ma zatrudniać do 250 osób, a rolą wodociągowej spółki jest przygotowanie do odbioru większej ilości ścieków.

Co zakłada list intencyjny?

FORMASTER zamierza zbudować przy ul. Fabrycznej 24 instalację do regeneracji żywicy wraz z infrastrukturą. Wodociągi Kieleckie zapewnią nową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną niezbędną do obsługi tego typu przedsiębiorstwa. Fabryka będzie miała własną podczyszczalnię, ale odprowadzi z niej do wodociągowej sieci ścieki zawierające m.in. chlorki i siarczany. Ich stężenie nie może przekraczać ilości, którą może zneutralizować instalacja największej oczyszczalni w regionie – Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach. W Nowinach ścieki zostaną oczyszczone ostatecznie, tak aby, opuszczając oczyszczalnię, spełniały najwyższe europejskie i światowe normy – zaznaczyły WK.

„List określa ramy współpracy (…). Jest deklaracją woli stron w podjęciu ze sobą współpracy” – wskazano w podpisanym dokumencie. List intencyjny podpisali Maciej Bursztein, dyrektor generalny FORMASTER oraz Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Wodociągi Kieleckie

Partner Portalu

Partner Portalu