MPWiK zrealizuje inwestycje

Leszczyńskie MPWiK zrealizuje inwestycje strategiczne dzięki emisji obligacji przychodowych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadzi emisję obligacji przychodowych do 100 mln zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (MPWiK). Jak zaznacza BGK, dzięki pozyskanym środkom leszczyńskie MPWiK zrealizuje inwestycje strategiczne, w tym zmodernizuje i rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Henrykowie oraz przeprowadzi modernizację systemu wodociągowego w gminie Lipno.

MPWiK zrealizuje inwestycje wpisujące się w cele środowiskowe

Według Banku, MPWiK zrealizuje inwestycje strategiczne, które na kolejne kilkadziesiąt lat zapewnią bezpieczeństwo odbioru ścieków i dostaw wody oraz wyraźnie ograniczą bieżące koszty eksploatacyjne, znacznie poprawiając m.in. efektywność energetyczną.

Bank, powołując się na raport pt. „Zielone finanse w Polsce 2021”, przygotowany przez UN Global Compact Network Poland i Instytut Odpowiedzialnych Finansów, zaznacza, iż w tym dziesięcioleciu Europa będzie potrzebować dodatkowych 130 mld euro na osiągnięcie celów środowiskowych, niezwiązanych z energetyką. Planowane przez Leszczyńskie Wodociągi inwestycje wpisują się w te cele, ograniczając wpływ spółki na środowisko. W ramach tych działań na oczyszczalni ścieków zwiększy się efektywność procesu oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych (przy okazji nastąpi odzysk energii elektrycznej i cieplnej), zdecydowanej poprawie ulegnie też sprawność procesów uzdatniania wody w Gminie Lipno.

Wiedza i doświadczenie – emisja obligacji przychodowych

Aby pomóc w realizacji inwestycji, przeprowadzimy dla MPWiK w Lesznie emisję obligacji przychodowych. To bardzo specjalistyczne finansowanie, korzystne dla samorządów oraz spółek komunalnych, ponieważ umożliwia sfinansowanie projektów wymagających dużego nakładu środków. Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w tym temacie, jesteśmy liderem w stosowaniu tego instrumentu i efektywnie wspieramy naszych klientów w takich emisjach. Zastosowanie wspomnianego rozwiązania odpowiada na obecne potrzeby rynku. Widzimy konieczność stymulacji oferty dla samorządów i ich spółek komunalnych oraz zapewnienia stabilizacji rynku. Poprzez obligacje przychodowe możemy pomóc samorządom realizować ich inwestycje, podnosić jakość życia mieszkańców, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego – mówi Krzysztof Antczak, dyrektor wielkopolskiego Regionu BGK.

Przy okazji BGK zaznacza, że do 2020 r. zapewnił samorządom finansowanie z emisji obligacji przychodowych 14 razy. Były to cztery emisje samorządów o wartości 160 mln zł (pierwsza w Polsce taka emisja dla Miasta Lublin) oraz 10 emisji spółek komunalnych o wartości ok. 200 mln zł.

Co zostanie wykonane?

W Spółce od zawsze inwestycyjnie sporo się działo i wiele zadań jest jeszcze do wykonania, ale najbliższe lata to czas ogromnych strategicznych inwestycji, które mocno nas rozwiną technologicznie. Niemniej bez efektywnego finansowania moglibyśmy tylko o tym marzyć. Czas nas nagli, a programów w zakresie dotacji z nowej perspektywy finansowej UE jak na razie brak. Ostatnie miesiące i tygodnie przebiegały więc na intensywnych negocjacjach dotyczących uzyskania najlepszych warunków do sfinansowania tych inwestycji. Udało się i 22. listopada tego roku podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w zakresie emisji obligacji przychodowych sięgających aż 100 mln zł. Spółka przeznaczy pozyskane środki na finansowanie i refinansowanie kosztów inwestycji, które są zatwierdzane przez radnych miasta Leszna oraz rady gmin w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności finansowanie takich zadań jak: kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla całej aglomeracji leszczyńskiej oraz modernizacja systemu wodociągowego w gminie Lipno, w tym wykorzystanie nowych zasobów wodnych i budowę nowej stacji uzdatniania wody w Lipnie – wyjaśnia Rafał Zalesiński, prezes Zarządu przedsiębiorstwa wodociągowego.

MPWiK zrealizuje inwestycje, na których skorzystają mieszkańcy Leszna i dwóch gmin

Jak zaznacza BGK, na emisji obligacji przychodowych skorzystają mieszkańcy aglomeracji leszczyńskiej, na którą składają się: miasto Leszno, gmina Lipno i gmina Święciechowa. Łącznie spółka obsługuje ponad 80 tys. mieszkańców.

Na podstawie media.bgk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)