nieczystości ciekłych

Kontrole w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych

W okresie od 22 lutego do 13 czerwca br. strażnicy z bydgoskiego Eko Patrolu tamtejszej Straży Miejskiej prowadzili na terenie miasta kontrole w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w 194 nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych ukarane mandatami

Powyższe posesje zostały wskazane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, na podstawie raportów otrzymywanych z oczyszczalni ścieków. W trakcie działań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, funkcjonariusze wykryli 57 nagannych przypadków. W tej liczbie znalazły się sytuacje, w których twierdzono, że mieszkańcy nie pozbywają się nieczystości ciekłych w sposób legalny lub nie potrafią udokumentować ich wywozu fakturami, bądź też, że zbiorniki bezodpływowe (szamba) są utrzymywane w nienależytym stanie technicznym.

Straż Miejska w Bydgoszczy wskazała, że jej funkcjonariusze, w efekcie podjętych działań kontrolnych, mandatami na łączną kwotę 7300 zł ukarali 42 osoby. Z kolei wobec 13 osób zastosowano pouczenia, a dwie sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Ponadto strażnicy uzyskali od mieszkańców kontrolowanych posesji 112 deklaracji, w których zostały zgłoszone istniejące na terenie ich nieruchomości zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Deklaracje przekazane zostały do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej bydgoskiego magistratu.

Na podstawie strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. Straż Miejska w Bydgoszczy

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny