Kontrola zakładu rybnego

Kontrola zakładu rybnego w powiecie słupskim

Inspektorzy ze słupskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) interweniowali w zakładzie przetwórstwa rybnego. Kontrolowany zakład znajduje się w powiecie słupskim – poinformował WIOŚ.

Kontrola zakładu rybnego wykazała nieprawidłowości

Jak przekazał WIOŚ, podczas kontroli stwierdzono, że zakład rybny niewłaściwie odprowadzał szkodliwe ścieki przemysłowe. Ścieki pochodziły z autoklawów i były odprowadzane do gruntu.

Na powierzchni ziemi, w siedmiu miejscach, stwierdzono obecność osadów i szlamu. Miały one kolor od brązowego do piaskowego. Wydzielały silny „rybi zapach”. To były ślady po wylewanych ściekach. Ciekła część ścieku wsiąkła w ziemię, natomiast stała część pozostała na powierzchni i utworzyła place osadów – poinformował WIOŚ.

Jak wynika z komunikatu WIOŚ-u, kontrola dowiodła, że zakład nie miał wymaganych pozwoleń na odprowadzanie ścieków przemysłowych. W rezultacie nałożono na zakład rybny mandaty karne w kwocie 1200 zł. Dodatkowo zawnioskowano do sądu o grzywnę za zanieczyszczenie wód i brak pozwoleń. Sąd zgodził się z wnioskiem i nałożył na osobę odpowiedzialną 5 tys. zł grzywny – przekazał WIOŚ.

Na podstawie: gov.pl

fot. WIOŚ w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny