Kontrola szamb i przyłączeń

Kontrola szamb i przyłączeń do kanalizacji

Włocławski magistrat poinformował o postępach kontroli prowadzonej przez tamtejszą Straż Miejską w zakresie sprawdzenia zgodnego z przepisami korzystania ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przyłączeń nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Jak zaznacza Urząd Miasta Włocławek, zainicjowana przez Straż Miejską we wrześniu 2016 r. kontrola nieruchomości zbliża się powoli do końca. Powołując się na stronę internetową włocławskiej Straży Miejskiej, urzędnicy podają, że dotychczas strażnicy z Eko-patrolu ogółem skontrolowali 11 330 nieruchomości.

Większość zgodnie z ustawą

Jak się okazało, w wyniku kontroli stwierdzono, że zdecydowana większość właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości wykonała swój obowiązek, wynikający z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie obyło się jednak bez nieprawidłowości. Strażnicy ujawnili 33 nielegalne przyłącza. Właściciele nieruchomości nielegalnie podpiętych do sieci kanalizacyjnej zostali zobowiązani do ich zgłoszenia przyłączy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji oraz do dokonania ich odbiorów technicznych.

W 225 przypadkach strażnicy miejscy zastosowali środki prawne w postaci pouczenia wobec tych właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadali umowy z koncesjonowaną firmą na wywóz nieczystości ciekłych. Zostały również skierowane 24 wnioski do sądu o ukaranie wobec właścicieli nieruchomości, którzy pomimo spełnionych wszystkich warunków nie przyłączyli swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Do skontrolowania w najbliższym czasie pozostało około 450 posesji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl