Kompleksowa modernizacja

Obyło się bez tradycyjnego przecięcia wstęgi, a zamiast tego przedstawiciele zaangażowanych w modernizację Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej podmiotów wspólnie ułożyli z przestrzennych brył lotnicze zdjęcie obiektu i terenu tamtejszego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W takiej atmosferze odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni. Wydarzenie miało miejsce 27 czerwca br.
 
Obiekt spełnia najwyższe standardy unijne w zakresie oczyszczania ścieków, zapewniając ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. W procesie oczyszczania ścieków pozyskiwany jest również biogaz, dzięki czemu znacznie poprawił się bilans energetyczny oczyszczalni. Biogaz jest wykorzystywany jako źródło energii odnawialnej do produkcji prądu elektrycznego i ciepła. W ten sposób pokrywane jest częściowe zapotrzebowanie energetyczne oczyszczalni, co przekłada się na obniżenie kosztów procesów oczyszczania ścieków, a co za tym idzie – opłat, jakie z tego tytułu ponoszą mieszkańcy.
 
Zmodernizowana oczyszczalnia to obiekt o wysokim poziomie technologicznym, sterowany w oparciu o centralny zintegrowany system kontroli i nadzoru z wizualizacją prowadzonych procesów oraz monitoringiem wewnętrznym. Dzięki hermetyzacji obiektów ograniczona została emisja aerozoli do powietrza atmosferycznego, co zredukowało uciążliwości obiektu dla środowiska. Jego przepustowość wynosi maksymalnie 60 tys. m3 ścieków na dobę i została przygotowana do przejęcia ścieków ze zmodernizowanego systemu kanalizacyjnego, w tym ze zlikwidowanej Oczyszczalni w Strzemieszycach.
 
Kompleksowa modernizacja obejmowała również przygotowanie zaplecza dydaktyczno-konferencyjnego, pozwalającego na prowadzenie edukacji ekologicznej, w tym ścieżki ekologicznej z wykorzystaniem interaktywnych urządzeń audiowizualnych. Na elementach statycznej makiety została przedstawiona walka dobra (oczyszczalnia) ze złem (zanieczyszczony ściek).
 
Na podstawie: www.pwik-dabrowa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu