Kolektor Wiślany

Kolektor Wiślany – największy kolektor retencyjny w stolicy niemal gotowy

Wzdłuż Wisłostrady powstaje kolektor Wiślany – największy tranzytowo-retencyjny kolektor ściekowy w Warszawie. Inwestycja, która ma zakończyć się w 2024 r., pozwoli ograniczyć zjawisko podtopień w lewobrzeżnej części miasta – zaznaczył  Urząd m.st. Warszawy (UM).

Kolektor Wiślany – odpowiedź miasta na zmiany klimatu

Kolektor Wiślany

Kolektory retencyjne to odpowiedź miasta na negatywne skutki zmian klimatycznych. Warszawa chce w ten sposób ochronić się przed zalewaniem ulic i podtopieniami spowodowanymi nagłymi, intensywnymi deszczami. Kolektory mają czasowo magazynować nadmiar wód opadowych i roztopowych, które po ustaniu opadu zostaną bezpiecznie skierowane do oczyszczalni ścieków. Według UM, takie rozwiązanie pozwoli również ograniczyć uruchamianie się tzw. przelewów burzowych do Wisły.

– Klimat się zmienia. Często – także w Warszawie – zdarza się, że w ciągu kilku godzin może spaść tyle deszczu, ile normalnie pada przez cały miesiąc. W stolicy mamy wielką sieć kanalizacyjną, która liczy ponad 4400 km. Oczyszczalnie przyjmują i oczyszczają ponad pół miliona metrów sześciennych ścieków. Jednak w przypadku deszczy nawalnych nawet ta sieć nie jest w stanie wszystkiego złapać. Dlatego tak ważne jest budowanie zbiorników retencyjnych i wyłapywanie opadów – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – To olbrzymia inwestycja. Kolektor Wiślany będzie największym w Warszawie – dodał.

– Z prawie 800 mln zł, które inwestujemy w ten kolektor, część to środki pochodzące z UE. Jednak cały nasz plan dla retencji ścieków i wód opadowych to są miliardy złotych – podkreśliła Renata Tomusiak, prezes Zarządu Wodociągów Warszawskich.

Kolektor Wiślany – charakterystyka i aktualny etap prac

Jak podaje UM, Kolektor Wiślany powstający wzdłuż Wisłostrady, będzie miał ponad 9 km długości i pojemność ok. 50 tys. m3, co jest porównywalne z pojemnością 13 basenów olimpijskich. Będzie to największy kolektor tranzytowo-retencyjny w stolicy. Budowa kolektora to inwestycja o ogromnej skali – podkreślił UM. Na zasadniczym odcinku jego średnica wewnętrzna ma 3,2 m. Biorąc pod uwagę parametry, to największy budowany tego typu rurociąg w tej części Europy.

Inwestycja realizowana jest od końca 2020 r. Zakończono już budowę samego kolektora. do wykonania zostały jeszcze m.in. instalacje technologiczne, budowa pompowni i komór połączeniowych. Zakończenie prac planowane jest na przełom I i II połowy przyszłego roku.

Pozostałe kolektory retencyjne w Warszawie

Magistrat przypomina, iż poza budową kolektora Wiślanego, Wodociągi Warszawskie realizują dwie podobne inwestycje – kolektory Lindego Bis i Mokotowskiego Bis. Są one również na zaawansowanym etapie i powinny zakończyć się w 2024 r. Razem z oddanym w 2020 r. zbiornikiem retencyjnym na terenie Zakładu „Czajka”,  wszystkie trzy nowe kolektory zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej o ok. 140 tys. m3.

Powyższe przedsięwzięcia to część realizowanego od lat programu inwestycyjnego związanego z rozwojem i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekt związany jest z potrzebami rozwijającej się stolicy i dynamicznymi zmianami klimatu – dodaje UM – tylko w ostatnich czterech latach spółka MPWiK przeznaczyła na inwestycje ponad 3 mld złotych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UM Warszawy

Partner Portalu

Partner Portalu