Kolektor Wiślany

Kolektor Wiślany – mikrotunelingowe przy II etapie budowy zakończone!

Kolektor Wiślany jest największym spośród trzech kolektorów budowanych obecnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK), których zadaniem jest zwiększenie retencji ścieków i wód opadowych w mieście. Właśnie zakończyły się prace mikrotunelingowe na II etapie budowy – wykonany odcinek ma długość ponad 5 km.

Po co Kolektor Wiślany?

Stołeczne przedsiębiorstwo przypomniało, że budowa kolektora Wiślanego ruszyła w grudniu 2020 r. Ta ponad dziewięciokilometrowa konstrukcja, biegnąca wzdłuż Wisłostrady, to przede wszystkim odpowiedź na coraz częstsze negatywne skutki zmian klimatu, jakimi są deszcze nawalne. Kolektor Wiślany będzie w stanie pomieścić ok. 50 tys. m³ ścieków i wód opadowych, co w czasie intensywnych opadów w istotny sposób ograniczy ryzyko powstawania zalewisk i podtopień, a także uruchamiania się tzw. przelewów burzowych do Wisły. Kolektor czasowo zatrzyma nadmiar wód opadowych, a następnie skieruje je oczyszczalni ścieków „Czajka” – tłumaczy MPWiK.

Mikrotuneling i Kolektor Wiślany

Podczas realizacji prac stosowana jest metoda bezwykopowa – w tym przypadku technologia mikrotunelingu. Dzięki niej, przez niewielki zakres wykopów otwartych, mimo lokalizacji inwestycji wzdłuż jednej z ważniejszych tras, utrudnienia w ruchu towarzyszące budowie są ograniczone do minimum. Prace etapu II związane z mikrotunelingiem właśnie zostały zakończone.

Inwestycja jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ w jednym czasie realizujemy zadania na jej trzech rożnych odcinkach. Ponadto działamy w pobliżu ważnej trasy, dlatego cieszymy się, że prace postępują zgodnie z harmonogramem – mówi Renata Tomusiak, prezes Zarządu MPWiK.

Do wykonania tunelu na II etapie budowy wykorzystano głowicę z tarczą drążącą – Barbarą. Ta 145-tonowa maszyna o średnicy tarczy 3,8 m na głębokości blisko 14 m przez ostatnie 18 miesięcy wydrążyła tunel o długości blisko 5400 m i była kluczowym elementem podczas prac. Warto dodać, że podczas budowy wykorzystano 1800 sztuk rur przeciskowych, a każdego dnia w budowę zaangażowanych było ok. 130 osób – zaznacza stołeczne przedsiębiorstwo.

Kolektor Wiślany – budowa ze wsparciem unijnym

Obecnie w trakcie realizacji jest także I etap budowy – to odcinek kolektora od ul. Karowej do Mostu Gdańskiego. Ostatni, III etap, jest w fazie projektowania. Do drążenia tego ostatniego odcinka, od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, także będzie użyta tarcza Barbara – dodaje MPWiK.

Wartość kontraktów na wykonanie całego Kolektora Wiślanego wynosi prawie 600 mln zł netto, a inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Udział środków własnych spółki wynosi 15% wszystkich kosztów, pozostałą część pokrywa wspomniane dofinansowanie środkami europejskimi. Finał inwestycji planowany jest do końca 2023 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. MPWiK

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu