Kolejne umowy podpisane!

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano cztery umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Beneficjentami wsparcia są gminy Sulejówek, Mława, Białobrzegi i Lipsko.
 
Pierwszy projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości blisko 6 km, modernizację sześciu przepompowni ścieków oraz jednej oczyszczalni, budowę stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków oraz zakup samochodu do udrażniania i oczyszczania kanałów ściekowych. Wartość przedsięwzięcia opiewa na blisko 15,5 mln zł, w tym dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko stanowi ponad 9,6 mln zł.
Sulejowek1 POIiS
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Mława” – to kolejne dofinansowane zadanie, również z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ponad 412 tys. zł). Wartość inwestycji opiewa na niemal 600 tys. . Opracowana w ramach projektu dokumentacja pozwoli ubiegać się o unijną dotację na realizację tego przedsięwzięcia w przyszłej perspektywie finansowej.
 
Mlawa1 POIiS
 
Taki sam cel stawia sobie następny beneficjent – gmina Białobrzegi. Otrzymał on wsparcie w wysokości blisko 644 tys. zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dla projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”. Cała inwestycja jest warta niemal 932 tys. zł.
 
Bialobrzegi2 POIiS
 
Opracowanie dokumentacji projektowej to przedmiot kolejnego dofinansowanego projektu – Opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”. Wartość przedsięwzięcia opiewa na 541,2 tys. zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej stanowi 374 tys. zł.
 
Lipsko2 POIiS
 

Partner Portalu

Partner Portalu