Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Kolejne inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał umowy na realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową w Górnie, Bielinach i Nowej Słupi.

Inwestycje te zakładają budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków.

Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Świętokrzyskiem z dofinansowaniem

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), w ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Nowa Słupia przebudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w Starej Słupi. Na terenie gminy rozbudowana zostanie również sieć wodno-kanalizacyjna. Kolejna podpisana umowa dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia. Uzupełniona zostanie również sieć wodociągowa na terenie gminy.
Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków powstanie także w Gminie Górno. Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w aglomeracji Skorzeszyce. Dzięki tej inwestycji blisko 3,5 tys. mieszkańców z terenu gminy Górno uzyska możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Urząd marszałkowski wskazuje również, że w Skorzeszycach powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, a w Woli Jachowej oraz Górnie – kanalizacja sanitarna.

Zamontowany zostanie także inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów” otrzyma również gmina Bieliny. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszańców Makoszyna, Belna, Lechowa, Górek Napękowskich i Napękowa.

Wspomniane przedsięwzięcie zawiera także budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łagów w miejscowości Lechówek. Działania projektowe obejmują budowę 35,37 km kanalizacji sanitarnej z czego 30,94 km na terenie gminy Bieliny oraz 4,43 km na terenie gminy Łagów.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro

fot. sozosfera.pl

reklama