Kasa na oczyszczalnię

8 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Lubogoszcz – etap II”. Beneficjentem niskooprocentowanej pożyczki jest inwestor projektu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Sława” w Sławie.
sława
 
Pożyczka jest przeznaczona na zapewnienie ZWiK-owi płynności finansowej w realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Całkowity koszt zadania wynosi 1,9 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków unijnych nie przekracza 75% wydatków kwalifikowanych.
 
W wyniku realizacji inwestycji ma powstać kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami o łącznej długości blisko 8 km oraz przepompownia ścieków. Dzięki temu ścieki od ponad 360 mieszkańców będą trafiały systemem kanalizacji do oczyszczalni w Sławie.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu