Kasa na dokumentację

dokumenty
Dolnośląskie samorządy i spółki komunalne pozyskały środki na dofinansowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz związanej z wykonaniem ocen oddziaływania na środowisko czy studiów wykonalności. Wsparcie można również dostać na opłaty dotyczące decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał 12 potwierdzeń na unijne dotacje dla nowych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Łączna wartość konkursowych zadań to ok. 13,3 mln zł. Dotacje wynoszą w sumie 9,2 mln zł. Dzięki tym środkom będzie możliwe przygotowanie nowych wniosków na modernizację ośmiu oczyszczalni ścieków oraz budowę 150 km kanalizacji i 30 km wodociągów.
 
W spotkaniu w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu uczestniczyli przedstawiciele wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, spółek komunalnych z Legnicy, Złotoryi, Nowej Rudy, Dzierżoniowa i Bolesławca oraz gmin: Obornik Śląskich, Wiszni Małej, Jawora, Mieroszowa, Kamiennej Góry i Chojnowa.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu