Kasa dla Gostynina

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie”. Wartość tego projektu opiewa na blisko 13,6 mln zł, w tym wysokość dotacji to ponad 6,9 mln zł.
 
Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się już w 2009 r., jeszcze przed podpisaniem umowy o unijne wsparcie. W ramach zadania na terenie gminy powstanie kanalizacja sanitarna o długości6,6 km. Podłączyć się będzie mogło do niej ponad tysiąc mieszkańców.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu