Kara za zrzut ścieków

Kara za zrzut ścieków

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował, że Gmina Miasta Gdańska nałożyła na przedsiębiorstwo Saur Neptun Gdańsk (SNG) karę w wysokości 322 509,64 zł za nieprawidłową realizację umowy z Gminą Miasta Gdańska.

Kara za zrzut ścieków. Przedsiębiorstwo ma zapłacić ponad 300 tys. zł

Jak zaznacza UM, podstawą nałożenia kary jest art. 29 ust. 3 Kontraktu zawartego 19 stycznia 1993 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Miasta Gdańska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (w brzmieniu nadanym aneksem nr 4 z dnia 26 października 2004 r.).

Nałożenie kary ma związek z awarią, do jakiej doszło w przepompowni ścieków na Ołowiance, o której głośno było w ostatnich dniach w mediach. Problem z funkcjonowaniem przepompowni odnotowany został od godzin przedpołudniowych 15 maja br. i trwał do godz. 7 rano 18 maja br. W efekcie do Motławy zrzuconych zostało wiele tysięcy metrów sześciennych ścieków.

Gdański magistrat poinformował też, że próby pobrane do analizy jakości wody w kąpieliskach, w ramach badań przeprowadzonych przez SNG, w minioną niedzielę wskazały na spełnianie norm jakości określonych dla wody w kąpieliskach.

Warto też zaznaczyć, że w minioną sobotę (26 maja br.) Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny odwołał prewencyjny zakaz kąpieli w kąpieliskach.

Na podstawie informacji nadesłanych przez UM w Gdańsku

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama