Kanalizacja z dotacją

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Węgorzewo” będzie dofinansowana ze środków unijnych. 28 lipca br. Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie – beneficjent tego wsparcia – otrzymał potwierdzenie dofinansowania tego projektu. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 16,5 mln zł, z czego ponad 14 mln to środki Funduszu Spójności.
 
Część prac związanych z realizacją tego zadania już wykonano. Dotychczas udało się wybudować ponad 1,2 km kanalizacji sanitarnej. Kolejnym etapem robót będzie modernizacja przestarzałej oczyszczalni ścieków. Nowy obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących wymogów, wynikających z dyrektywy 91/271/EWG. Modernizacja oczyszczalni obejmie działania zmierzające do zwiększenia jej przepustowości oraz wymiany wyeksploatowanych podzespołów.
 
Dzięki realizacji inwestycji do wód powierzchniowych i gruntu trafi zdecydowanie mniej nieoczyszczonych ścieków.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu