Kanalizacja z dofinansowaniem z RPO

Kanalizacja z dofinansowaniem z RPO

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (ZMiGPD) sięga po eurofundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), by wybudować i zmodernizować sieć kanalizacji sanitarnej. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ), inwestycje będą prowadzone w miejscowości Sośnica (gm. Wierzchowo) oraz w Węgorzynie.

Dwie umowy o dofinansowanie zostały zawarte w piątek, 8. listopada br., a podpisali je Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele Zarządu ZMiGPD – Michał Hypki i Arkadiusz Czerwiński. Łączna wartość umów to blisko 6 mln zł.

Kanalizacja z dofinansowaniem z RPO – dwa projekty ZMiGPD

Jak podaje UMWZ, podpisane umowy to efekt rozstrzygniętego w grudniu 2018 r. konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach RPO. W jego ramach na pozyskanie dofinansowania mogły liczyć przedsięwzięcia zakładające: budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej czy budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Priorytetowo traktujemy wszelkie działania promujące ekologię w regionie. Środowisko naturalne to nasz niepowtarzalny atut, musimy o nie dbać we wszystkich aspektach. Pomagają nam w tym eurofundusze. Dzięki dotacjom z regionalnego programu operacyjnego możemy wspierać inwestycje przyczyniające się do redukcji wszelkich zanieczyszczeń, budować nowe sieci kanalizacji na terenach jeszcze nieskanalizowanych czy dostosowywać przestarzałe oczyszczalnie ścieków do unijnych wymogów. To bardzo ważne działanie – podkreślił wicemarszałek Kustosz.

Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 1,4 mln zł ZMiGPD wybuduje kanalizację sanitarną w miejscowości Sośnica. W ramach tego działania przebudowana zostanie także przepompownia ścieków. Nowa sieć będzie mieć długość 2,52 km, a inwestycja zwiększy liczbę osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 216 RLM.

Jednak to nie wszystko, bowiem Związek pozyskał wsparcie finansowe także na realizację drugiego projektu, który dotyczy budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Świat i Runowskiej w Węgorzynie. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 2,4 mln zł. Prace powinny zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

Kanalizacja z dofinansowaniem z RPO – dziewięciu beneficjentów

Przy okazji UMWZ informuje, że w wyniku rozstrzygnięci ww. konkursu w działaniu 3.6 finansową pomoc otrzyma dziewięciu beneficjentów. Są wśród nich: Gmina Pełczyce, Gmina Chociwel, Gmina Warnice, Gmina Moryń, ZMiGPD (dwa projekty), Gmina Świdwin (dwa projekty) i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ze Świdwina.

Był to czwarty rozstrzygnięty konkurs w tym działaniu. Do tej pory wsparcie przyznano 24 podmiotom, przeznaczając na zgłoszone przez nich przedsięwzięcia ponad 60 mln zł dofinansowania.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. UMWZ

reklama

reklama

reklama

 

reklama