kanalizacja z dofinansowaniem

Kanalizacja z dofinansowaniem

4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) pozwolą na budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Mogilan – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Umowę gwarantującą dofinansowanie tej inwestycji podpisali wicemarszałkowie województwa Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz Piotr Piotrowski, wójt gminy Mogilany.

4 mln zł z RPO, czyli kanalizacja z dofinansowaniem

W całym regionie rozbudowujemy oraz udoskonalamy sieć wodociągową i kanalizacyjną. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie unijne. Bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że inwestycje te są niezwykle potrzebne, a przy tym najbardziej kosztowne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom podnosimy standard życia mieszkańców, a w całym regionie jest jeszcze bardziej ekologicznie – mówi wicemarszałek Smółka.

Planowana jest budowa kanalizacji o długości 12,5 km. Ma ona swoim zasięgiem objąć obszar wsi Mogilany i Włosań. Za pomocą kanalizacji ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Włosań.

Dzięki realizacji projektu okoliczne grunty i rzeki mają być bezpieczniejsze pod względem ich zanieczyszczenia.

Koszt budowy nowej kanalizacji opiewa na kwotę 9,4 mln zł, z czego – jak już wspomniano – 4 mln zł pochodzić będzie z RPO. Inwestycja ma zostać zakończona w grudniu 2019 r.

Przy okazji UMWM zaznacza, że pod koniec 2018 r. w całym województwie budowano lub odnawiano łącznie niemal 580 km sieci wodno-kanalizacyjnych. Będzie z nich mogło korzystać ok. 200 tys. osób rocznie. W sumie na wszystkie inwestycje wodno-kanalizacyjne w aktualnej perspektywie finansowej UMWM przekazał 81 mln euro.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

 

reklama

reklama

reklama