Kanalizacja w Zachodniopomorskiem

10 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisano umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski II etap”. Beneficjentem unijnych środków (blisko 2,7 mln zł) jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim.
 
Projekt obejmie miejscowości Kamień Pomorski, Miłachowo i Grabowo. Ma on na celu kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Kamień Pomorski poprzez rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych. Szacuje się, że realizacja przedsięwzięcia pozwoli zredukować ilość zanieczyszczeń odprowadzonych ze ściekami do wód i ziemi. Oznacza to także zminimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego, które pojawia się za sprawą rozkładu nieoczyszczonych ścieków. W wyniku realizacji planuje się podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej ok. 234 mieszkańców.
 
Całkowity koszt zadania wynosi 5,3 mln zł, w tym dofinansowanie.
 
Na podstawie: www.kamienpomorski.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu