Kanalizacja w Sierpcu

Kolejnym beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu.Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się6 czerwca 2014 r.w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Spółka otrzymała wsparcie na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej, Targowej, Sikorskiego w Sierpcu”. Wartość tego projektu opiewa na blisko 3 mln zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej stanowi ponad 2 mln zł.
W ramach tego przedsięwzięcia w mieście powstanie 1,6 km kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza o łącznej długości0,7 km. Efektem ekologicznym realizacji zadania będzie podłączenie do kanalizacji sanitarnej 286 osób.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu