Kanalizacja i wodociągi

Kanalizacja i wodociągi z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże kolejnym miejscowościom dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Część pieniędzy w ramach dofinansowania pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a część ze środków własnych NFOŚiGW.

Kanalizacja i wodociągi w aglomeracji Somonino ze wsparciem

Na obszarze aglomeracji Somonino (woj. pomorskie) realizowany będzie projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ponad 4,6 mln zł, a jego całkowity koszt wynieść ma ponad 8,9 mln zł. Warto przy tym zaznaczyć, że obok zaangażowania środków własnych beneficjenta, w planie finansowym przewidziano dodatkowo niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości ponad 2,6 mln zł.

Umowa pozwalająca na przekazanie dofinansowania została podpisana przez Ewę Kamieńską, dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW oraz Mariana Kryszewskiego, wójta gminy Somonino.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano wybudowanie 8 km kanalizacji sanitarnej, 0,3 km sieci wodociągowej, oraz zakup wielofunkcyjnego pojazdu do obsługi sieci wod-kan. Ma także zostać wykonana przebudowa stacji uzdatniania wody w Rybakach.

Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2020 r., a efekt ekologiczny będzie osiągnięty rok później. Jego głównym wskaźnikiem ma być przyłączenie 358 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. Z ulepszonego zaopatrzenia w wodę będzie natomiast mogło skorzystać 10 nowych osób. Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu wyniesie 50 500 m3/rok.

Gmina Ksawerów – projekt na ukończeniu

Z kolei Gmina Ksawerów ze środków unijnych otrzyma ponad 907,5 tys. zł. Przeprowadzi ona inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wod-kan z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie Ksawerów”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie o długości ponad 1,6 km, a także 0,58 km sieci wodociągowej. Uruchomiony zostanie system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną, w tym specjalne urządzenia do monitorowania pracy przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Zakupione zostaną również maszyny i urządzenia do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.
W wyniku realizacji projektu liczba nowych użytkowników kanalizacji sanitarnej wyniesie 65 osób. Natomiast 32 dodatkowe osoby skorzystają z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Prace powinny skończyć się z początkiem października br., natomiast osiągnięcie efektu ekologicznego spodziewane jest w październiku 2019 r.
Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 1,3 mln zł, przy zaangażowaniu środków własnych beneficjenta. Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisała wspomniana już dyrektor Ewa Kamieńska oraz Adam Topolski, wójt Gminy Ksawerów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama