Kanalizacja dzięki dotacji

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Sycowie wybudowanych zostanie ponad 3 km sieci kanalizacyjnej. Prace odbywać się będę w ramach inwestycji pn. „Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Sycowa”.
 
Wartość projektu to ponad 5mln zł, zaś dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ok. 2 mln zł. W ramach przedsięwzięcia w mieście powstanie 1,8 km sieci sanitarnej i 1,3 km kanalizacji deszczowej.
 
Zgodnie z szacunkami, z kanalizacji skorzysta blisko 370 osób.
 
Na podstawie: www.wfosigw.wroclaw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu