Kanalizacja dla Januszkowic

1 sierpnia 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Januszkowice”. Beneficjentem projektu jest spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi blisko 5,3 mln zł,przy zakładanym koszcie całkowitym przedsięwzięcia na poziomie niemal 10,4 mln zł.
W ramach zadania powstanie 9,3 kmsieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice. Z nowo zbudowanej kanalizacji sanitarnej będzie korzystało dodatkowo ok. 1120 mieszkańcówgminy.
 
Na podstawie: www.wfosigw.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu