Kanalizacja dla Dębna

Budowę 12 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w gminie Dębno zakłada projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno”. 7 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 8 mln zł, z czego dotację unijna sięga blisko 5 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfos.krakow.pl
Fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu