jubileusz „Forum Eksploatatora”

Jubileusz „Forum Eksploatatora”

„Ukończyliśmy 20 rok życia, my, to znaczy Forum Eksploatatora. Pierwsze wydania Forum ukazywały się cztery razy w roku. Dziś regularnie co dwa miesiące otrzymujecie od nas ponad siedemdziesięciostronicową gazetę, która mogłaby być jeszcze obszerniejsza, gdyż materiałów nam nie brakuje. Sukces Forum rozpoczął się pomysłem Heleny Darul na czasopismo Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, którego wydawanie nasza redakcja przejęła po 4 latach (…)” – napisała Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna czasopisma wraz z zespołem redakcyjnym w słowie wstępnym do najnowszego wydania „Forum Eksploatatora”.

Dwudziestolatek, czyli jubileusz „Forum Eksploatatora”

A co znajdą czytelnicy w najnowszym wydaniu czasopisma przygotowanym na jubileusz „Forum Eksploatatora„? Maciej Kalinowski opisuje „Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki”, a zespół autorski w składzie Maciej Bieniowski, Anna Czyżewska, Łukasz Jaroszyński, Aleksander Suszyński podejmuje temat „Gospodarka ściekowa w mieście Lwów”.

„Nowoczesna oczyszczalnia ścieków komunalnych w gminie Skarszewy” to tytuł następnej publikacji zawartej w jubileuszowym wydaniu, której autorką jest Anna Remiszewska-Skwarek. Na pytanie „Czy warto inwestować w infrastrukturę wod-kan?” w swoim artykule odpowiada natomiast Dariusz Kruszewski.

„Wykorzystanie preparatu bentonitowego BX10 do ograniczania rozwoju promieniowców występujących w oczyszczalniach komunalnych” to publikacja, której autorką jest Monika Bazeli.

Jubileusz „Forum Eksploatatora”

W tym wydaniu czytelnicy mogą zapoznać się również z artykułem pt. „Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Sitkówce”, którego autorem jest Szymon Piekar, a także z tekstem pt. „Wykorzystanie zaawansowanej technologii utleniania C-ION w procesach niszczenia bakterii nitkowatych w osadzie czynnym oraz oczyszczania wody i ścieków”. Jego autorkami są Barbara Adamczak i Zuzanna Bielawiec.

„Wysokowydajne sita CenterMax firmy Huber o zdublowanej powierzchni cedzenia do efektywnej separacji części włóknistych” to natomiast materiał przygotowany przez Dariusza Wawrentowicza i Waldemara Wojcieszka.

Wydanie zawiera również takie teksty, jak „Dezynfekcja ścieków promieniowaniem UV”, „Mieszadła zatapialne Wilo to połączenie niezawodności i energooszczędności!” (Krzysztof Miaśkiewicz), „Oszczędność energii w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych” (Marian Strączyński, Tomasz Dobkowski), „Locum secretum” (Ryszard Lidzbarski) i „ZSI UNISOFT – innowacyjny i kompleksowy system zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan” (Mariusz Fiłonowicz).

Wydanie zamykają dwa artykuły prawne. Pierwszy to „Prawo a eksploatacja” przygotowany przez Irenę Iwanisik, a drugi to „BDO w przedsiębiorstwie wod-kan” Mikołaja Maślińskiego.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak gratulując Redakcji jubileuszu 20-lecia winszować dalszych sukcesów wydawniczych, a Czytelnikom życzyć owocnej lektury! Więcej informacji na internetowej stronie wydawcy.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama