Jest potwierdzenie, będzie umowa!

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęło potwierdzenie warunkowego przyznania dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołdapi. Inwestycja ma pochłonąć ponad 2,8 mln zł.
 
forsa
Umowa dotacyjna ma zostać podpisana jeszcze w tym roku. Kwota dotacji wyniesie ponad 2,4 mln zł, a środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności regionu poprzez budowę infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. Po przebudowie oczyszczalnia będzie w stanie oczyszczać ścieki zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej normami.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu