Jest kolejne wsparcie

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano trzy umowy o dofinansowanie dla inwestycji dotyczących przygotowania dokumentacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planuje się, że w wyniku realizacji tych projektów powstanie ok. 20 km kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 3 tys. mieszkańców woj. opolskiego.
 
umowy
 
Dotację otrzymało przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”, którego koszt to blisko 203 tys. zł. Wsparcie z Funduszu Spójności przekracza 172,5 tys. zł.
 
Kolejne zadanie, na które udało się pozyskać wsparcie, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków. Sporządzenie dokumentacji pochłonie niemal 600 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 414,4 tys. zł.
 
Ostatnia dotowana inwestycja to „Przygotowanie dokumentacji dla uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn”, wartej 516,6 tys. zł. Beneficjent może liczyć na 357 tys. zł wsparcia.
 
Dokumentacja przygotowana w ramach powyższych projektów będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o środki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Na podstawie: www.wfosigw.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu