Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w subregionie radomskim

Stara Błotnica, Szydłowiec, Promna, Chotcza, Radzanów i Przysucha to sześć mazowieckich gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do gmin z subregionu radomskiego trafi ponad 8,7 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz przedstawiciele beneficjentów z subregionu radomskiego – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Dla kogo i jakiej wysokości wsparcie z PROW-u?

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego sześć z subregionu radomskiego.

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę systemów kanalizacji sanitarnej, zbiornika wody uzdatnionej, sieci wodociągowej czy kanalizacji zagrodowej. Jak podaje UMWM, pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu, a maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w subregionie radomskim ze wsparciem z PROW-u

Wśród beneficjentów znalazła się gmina Stara Błotnica, która na projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów, dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów” otrzyma wsparcie w wysokości nieco ponad 1,9 mln zł. do grona dofinansowanych należy także gmina Szydłowiec z projektem pt. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa”, wspartym kwotą niespełna 2 mln zł. Również niespełna 2 mln zł pomocy otrzyma gmina Promna, która będzie realizować przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Promna”.

Natomiast projekt pn. „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Chotcza oraz budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siekierka Stara”, którego inwestorem jest gmina Chotcza, będzie wspierany kwotą ponad 900 tys. zł. Niemal 750 tys. zł z PROW-u stanowić będzie wsparcie dla projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola gmina Radzanów”. Ostatnie wsparte przedsięwzięcie z subregionu radomskiego pozyskało ponad 1,1 mln zł. Z takim dofinansowaniem gmina i miasto Przysucha przeprowadzi projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowicach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów”.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama