inwestycje wod-kan ze wsparciem

Inwestycje wod-kan ze wsparciem

Na uzupełnienie dofinansowania projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku oraz realizację dodatkowych projektów w Rzezawie, Sułoszowej i Proszowicach przeznaczono łącznie ponad 8 mln zł – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

W Małopolsce inwestycje wod-kan ze wsparciem

Jako zarząd województwa podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę jakości warunków życia wszystkich mieszkańców Małopolski. Zależy nam na tym, by rozwiązywać ich realne problemy, dlatego przekazaliśmy ponad 8 mln złotych na kolejne projekty związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną – mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa.

Urząd marszałkowski podał, że decyzją zarządu województwa, dofinansowanie dla projektu związanego z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku zostało zwiększone o blisko 1,5 mln zł. oznacza to, że łączna wartość dofinansowania dla tego przedsięwzięcia wyniesie niemal 3,5 mln zł. Przedsięwzięcie przewiduje zaprojektowanie i przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków.

Wsparcie otrzymają także cztery inne projekty, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej. Dofinansowanie (ok. 2,7 mln zł) pozyskał m.in. projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Borku. Również budowa kanalizacji sanitarnej w Bratucicach, Dębinie, Buczkowie i Dąbrówce zostanie dofinansowana kwotą ok. 1,6 mln zł. Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Sułoszowa to także dofinansowany projekt (ok. 1,3 mln zł). Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Proszowice zyska pomoc finansową w wysokości ok. 1,5 mln zł. Łącznie na realizację tych czterech projektów przeznaczono ponad 7 mln zł.

Wybrane do dofinansowania inwestycje są odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców i samorządy. Środki unijne, które zostały przeznaczone na ten cel, pomogą zrealizować projekty wodno-kanalizacyjne kluczowe dla kilku małopolskich gmin – podkreśla Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Jak zaznacza UMWM, w wyniku objęcia dofinansowaniem dodatkowych zadań, dotacje otrzymają wszyscy wnioskodawcy. Oznacza to, że dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostaną zrealizowane 62 projekty. Łączna kwota pomocy wyniesie 288,5 mln zł.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama