Inwestycje wod-kan w Ciężkowicach

Inwestycje wod-kan w Ciężkowicach

Blisko 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) przeznaczono na 33 projekty obejmujące m.in. budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz modernizację istniejących lub budowę nowych oczyszczalni ścieków w Małopolsce.

Jeden z takich projektów będzie realizowany na terenie gminy Ciężkowice – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Inwestycje wod-kan w Ciężkowicach z dofinansowaniem RPO

Tylko w ostatnim naborze, rozstrzygniętym w pierwszej połowie tego roku wyłoniliśmy 33 projekty, które otrzymały dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Decyzją zarządu województwa przekazaliśmy na ich realizację prawie 150 mln zł. Natomiast w poprzednim naborze na realizację 30 projektów przekazaliśmy ponad 166 mln zł. Dzięki temu w całej Małopolsce powstanie ponad 309 km sieci kanalizacyjnej i prawie 190 km wodociągowej – wyliczał Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa podczas spotkania w Ciężkowicach. Właśnie w tej miejscowości miało miejsce podpisanie umowy gwarantującej przyznanie na inwestycje ponad 2,9 mln zł z RPO. Swoje podpisy na dokumencie złożyli wicemarszałek Sorys oraz Sławomir Jędrusiak, prezes Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”. Towarzyszył im burmistrz gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz.

Spółka „Dorzecze Białej” będzie prowadzić prace przy budowie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji fragmentów istniejącej. W sumie przybędzie ok. 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 3,8 km sieci wodociągowej. Część projektu przewiduje modernizację oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach. W instalacji zostaną zainstalowane nowe urządzenia, a inwestycję uzupełni także zastosowanie fotowoltaiki.

Koszt wszystkich prac został oszacowany na ponad 6,7 mln zł. Wszystkie prace mają zostać wykonane do końca 2021 r.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama