Inwestycje legnickich wodociągów

Inwestycje legnickich wodociągów

Urząd Miasta Legnicy (UM) poinformował o tym, że Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (LPWiK) pozyskało unijne środki na inwestycje wodno-ściekowe.

Podpisana umowa o dofinansowanie do legnickiej gospodarki wodno-ściekowej opiewa na kwotę blisko 7 mln zł.

Inwestycje legnickich wodociągów z unijnym wsparciem

W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap III” zrealizowany zostanie szereg inwestycji. I tak na terenie oczyszczalni ścieków zmodernizowane zostaną stacja odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego. Z kolei na terenie Zakładu Produkcji Wody ujęcie wody. Spółka przeprowadzi na terenie Legnicy także szereg inwestycji związanych z siecią kanalizacyjną. System GIS (system informacji przestrzennej) w ramach projektu zostanie rozbudowany o dostęp mobilny, który umożliwi służbom prowadzącym eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej pracę z programem również w terenie.

Jak zaznacza legnicki magistrat, projekt, o którego dofinansowanie podpisano umowę, to już czwarty projekt LPWiK, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Legnickie wodociągi na realizację ośmiu zadań w ramach tego projektu otrzymają dotację w wysokości blisko 7 mln zł, natomiast przewidywany koszt inwestycji to ok. 14,1 mln zł.

Dotychczas spółka podpisała umowy na łączną kwotę ponad 106 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 46 mln zł. Dzięki tym środkom LPWiK m.in. zmodernizowała Zakład Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała 10 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przygotowując tym samym kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe. Zakupiono też pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji.

Umowę o dofinansowanie podpisali Kazimierz Kujda, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Zbigniew Mróz, prezes Zarządu LPWiK.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnicy

fot. UM Legnicy

reklama

 

reklama

reklama