Inwestycja tematem spotkania

O efektach zrealizowanej inwestycji, w ramach której zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Henrykowie o przepustowości 300 mi zbudowano sieć kanalizacyjną o długości 27 km, dyskutowano podczas spotkania zorganizowanego 6 listopada br. Odbyło się ono w Ziębicach.
 
Koszt projektu przekroczył 30 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice” samorząd pozyskał 14-milionowe dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł zadanie pożyczką w wysokości ponad 9 mln zł.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu