Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna dla gminy Cegłów ze wsparciem

Wsparcie w wysokości 4 mln zł z budżetu Mazowsza pozwoli gminie Cegłów na realizację inwestycji kanalizacyjnej. Gmina otrzymała dofinansowanie z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). Dzięki temu rozwijana będzie infrastruktura kanalizacyjna w gminie.

Infrastruktura kanalizacyjna dla gminy Cegłów ze wsparciem środków programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”

Jak poinformował UMWM, planowane przedsięwzięcie obejmie budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, niezbędnej infrastruktury oraz przyłączy do prywatnych działek. Realizacja inwestycji dobrze wpłynie na jakość życia mieszkańców i poprawi stan środowiska w obszarze chronionego krajobrazu.

Dodatkowo inwestycja umożliwi równy dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej. To przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych (szamb) i zapobiegnie szkodom związanym z przedostawaniem się nieczystości do gruntu. Projekt obejmie również dokończenie prac nad budową nowego odcinka kanalizacji w ul. Leśnej w Cegłowie, łączącego się z ul. Młyńską. Uwzględnione zostanie też połączenie ul. Cisie z oczyszczalnią ścieków w Cegłowie.

Jak podał UMWM, umowę z samorządem podpisał Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Na spotkaniu byli obecni również m.in. Adam Mirosław Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Marcin Uchman, wójt gminy Cegłów.

Na podstawie: mazovia.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu