Indywidualne oczyszczalnie

W Pietrowicach Wielkich (woj. śląskie) działa 1170 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Praca każdej z nich jest komputerowo monitorowana. O swoich doświadczeniach w realizacji dość nietypowej koncepcji gospodarki ściekowej w rozproszonej zabudowie opowiadali przedstawiciele gminy. Okazją do tego była – zorganizowana 17 października br. – konferencja.
 
Gmina Pietrowice Wielkie liczy 6,5 tys. mieszkańców, zamieszkujących teren blisko 70 km2. Podczas konferencji omówiono, jak funkcjonuje system w gminie, kto go nadzoruje i jakie były źródła jego finansowania. Przy okazji przedstawiciele Urzędu Gminy podkreślili, iż na potrzeby sprawnego działania oczyszczalni w tamtejszym Zakładzie Gospodarki Komunalnej powstało laboratorium, w którym badana jest czystość oczyszczanych ścieków. Z każdej oczyszczalni raz w roku ZGK usuwa osad. Koszt powyższego serwisu ponoszą mieszkańcy w postaci miesięcznej opłaty ryczałtowej w wysokości 29 zł, bez względu na ilość zrzucanych ścieków.
 
konferencja Pietrowice
 
Władze Pietrowic przygotowały już projekt kolejnego etapu budowy systemu przydomowych oczyszczalni ścieków (aktualnie systemem objęte jest 85% Gminy). Na ten cel udało się uzyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za 1,3 mln zł wybudowanych zostanie 200 takich obiektów.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu