Historyczna inwestycja

Aż 157 mln zł pochłonęła największa w historii Siedlec inwestycja – modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej. 5 listopada br. oficjalnie przekazano obiekt do eksploatacji.
 
Projekt realizowany był przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja sytemu kanalizacyjnego m. Siedlce”. PWiK-owi udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 79 mln zł.
 
Inwestycja objęła kilka zadań, prowadzonych przez różnych wykonawców. Pierwsze polegało na likwidacji otwartego rowu ściekowego i „przeniesieniu” go do dwóch podziemnych kolektorów. W następnej kolejności powstały zbiorniki retencyjne. Później zmodernizowano samą oczyszczalnię – pod względem zarówno wydajności, jak i dokładności oczyszczania. W ramach projektu dokonano też renowacji niemal 22 km sieci kanalizacyjnej w mieście. Dzięki zastosowaniu metody bezwykopowej, prace nie wpłynęły na uczestników ruchu drogowego.
 
siedlce
 
Nowościami są suszarnia osadów ściekowych oraz rozbudowana część energetyczna, która pozwala na odzysk gazów. – Dokładny bilans uzyskamy po zakończeniu rozruchów, ale wygląda na to, że ilość energii z biogazu i z doprowadzonego dodatkowo gazu ziemnego, produkowana w czterech agregatach kogeneracyjnych, będzie całkowicie zaspokajać potrzeby oczyszczalni, jeśli chodzi o energię elektryczną i cieplną. Mamy już koncesje na energię „zieloną” i „żółtą”, z których również będziemy mieli dodatkowe przychody – powiedział Adam Jonczyk, prezes PWiK-u.
 
Aktualnie prowadzone są rozruchy instalacji i „dostrajanie” wszystkich nowych urządzeń do pracy. Mogą one potrwać aż do czerwca przyszłego roku.
 
Na podstawie: www.siedlce.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu