„Forum Eksploatatora”

Kolejne wydanie „Forum Eksploatatora”

Dostępne jest szóste w tym roku wydanie czasopisma „Forum Eksploatatora”.

Tradycyjnie otwiera je szereg informacji opisujących wydarzenia branżowe.

„Forum Eksploatatora” – bilans roku

Jest to ostatnie w tym roku wydanie dwumiesięcznika, dlatego w słowie wstępnym dokonano bilansu kończącego się roku z perspektywy czasopisma. „Mija kolejny rok, to 13. rok, odkąd Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej powierzyło nam redagowanie i wydawanie czasopisma Forum Eksploatatora. Zakończenie roku to automatycznie czas ocen i podsumowań, więc i ja spróbowałam dokonać bilansu tego, jak nasze Forum wypadło w tym roku. A więc, na 540 stronach zaprezentowaliśmy 113 artykułów oraz dziesiątki ogłoszeń z informacjami o ciekawych wydarzeniach” – napisała Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna.

Spora dawka wiedzy o oczyszczaniu ścieków

Także bieżące wydanie przynosi szereg interesujących artykułów. Są w nim prezentowane głównie publikacje odnoszące się do oczyszczania ścieków. W rubryce „Moja oczyszczalnia”, zespół autorski w składzie Michał Michałkiewicz, Izabela Kruszelnicka i Dobrochna Ginter-Kramarczyk prezentuje artykuł pt. „Oczyszczanie ścieków w Berlinie”.

forum-eksploatatora

Następnie w dziale „Oczyszczanie ścieków” znaleźć można m.in. artykuły: „Miejskie oczyszczalnie ścieków w Polsce w latach 2010-2016” (Karolina Wójcicka), „Oczyszczalnia ścieków jako źródło energii i surowców” (Ireneusz Plichta), „Problematyka ścieków z myjni samochodowych odprowadzanych do oczyszczalni” (Adam Masłoń, Joanna Czarnota), Możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych z osadem czynnym (Karolina Wójcicka, Zbigniew Heidrich) czy tekst „Zastosowanie koagulantu do kondycjonowania osadów przefermentowanych, doświadczenia technologiczne w eksploatacji linii odwadniania osadów w Oczyszczalni Ścieków Płaszów” (Paweł Latała).

Tematykę prawną podejmuje natomiast Irena Iwanisik w artkule pt. „Prawo a eksploatacja”.

Więcej na stronie wydawcy. Zachęcamy do lektury!

reklama

reklama

 

reklama