Gotowa kanalizacja

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukczyn”. W jej ramach wybudowano ponad 11 km sieci grawitacyjnej oraz 0,5 km kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na ukształtowanie terenu, powstały także dwie tłocznie ścieków.
Do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 115 budynków mieszkalnych, dzięki czemu zlikwidowano tyleż samo zbiorników bezodpływowych. Dzięki przedsięwzięciu stopień skanalizowania gminy Pruszcz Gdański wzrósł do 91%.
 
Żukczyn leży w dolinie rzeki Kłodawy. Brak kanalizacji sanitarnej w tym rejonie wpływał na zanieczyszczenie środowiska. Ścieki z posesji odprowadzane były do szamb (często nieszczelnych) albo bezpośrednio trafiały do rzeki. Dużą uciążliwością dla mieszkańców był też nieprzyjemny zapach wydobywający się z nieszczelnych szamb. A zatem inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków środowiska i polepszyła warunki sanitarne życia mieszkańców.
 
Koszt zadania wyniósł ponad 3 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 1,3 mln zł, zaś kolejne 1,6 mln zł wsparcia beneficjent (spółka „Eksploatator” z Pruszcza Gdańskiego) otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu