Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa ze wsparciem w Świętokrzyskiem

Obradujący w środę, 23 lutego br., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Nabór ruszy 14 marca i potrwa do 14 kwietnia 2022 r. – podał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Gospodarka wodno-ściekowa – ile pieniędzy i na co?

Urząd marszałkowski wskazał, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem dla „Gospodarki wodno-ściekowej” oraz zmianami w PROW, wnioskodawcy będą mogli liczyć na dofinansowanie operacji budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych. Tym samym powiększony został również limit środków, o jakie mogą ubiegać się gminy lub spółki, w których udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki międzygminne z 2 mln zł do 5 mln zł na obszar gminy.

Gospodarka wodno-ściekowa

Przewidywana wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla województwa świętokrzyskiego wynosi ponad 80 mln zł.

Gospodarka wodno-ściekowa – gdzie szukać informacji i składać wnioski?

Jak podał UMWŚ, wnioski o dofinansowanie będzie można składać we wskazanym terminie w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach (Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18 – XI piętro – w godzinach 7:30-15:30 lub przesyłać droga pocztową, a o ich terminowości decydować będzie data nadania.

Zatwierdzony formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow2014-2020.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl – dodał UMWŚ i wskazał, że wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), fot. UMWŚ

Partner Portalu

Partner Portalu