gospodarka ściekowa

Gospodarka ściekowa – intersujące artykuły

Najnowsze wydanie dwumiesięcznika „Forum Eksploatatora” rozpoczyna szereg doniesień dotyczących życia branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W tej części czasopisma znaleźć można odniesienia m.in. do jubileuszu 100-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, do konferencji „Woda – Ścieki – Środowisko 2019” czy bydgoskich targów Wod-Kan.

„Forum Eksploatatora”, czyli gospodarka ściekowa w interesującym ujęciu

Pierwszym tekstem merytorycznym jest artykuł przygotowany przez Barbarę Chodak i Stanisława Zdanowicza. Nosi on tytuł „Oczyszczalnia ścieków w Józefowie – konieczność czy zachcianka?”. Następną publikację przygotowali Sławomir Janas, Izabela Dasiewicz-Szparaga i Małgorzata Kowalska. Chodzi o artykuł pt. „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do pomiarów masy i zawartości masy suchej w świetle wymagań normy PN-EN 17025”. „Biologiczne usuwanie fosforu” jest tematem, na którym skoncentrował się Eugeniusz Klaczyński.

W tym wydaniu czasopisma znalazło się także miejsce na artykuł pt. „Akredytowane stacje poboru prób od Endress + Hauser”. Tekst przygotował Łukasz Dumas. Natomiast Dariusz Wawrentowicz i Waldemar Wojcieszek są autorami publikacji pt. „Zasada działania, wytyczne do doboru, przykłady zastosowań sit Huber CenterMax”.

gospodarka ściekowa

Tekst pt. „Transport odwodnionych osadów ściekowych na duże odległości” napisał Waldemar Tomczak, a autorem artykułu pt. „Dmuchawy w oczyszczalni ścieków” jest Piotr Cyklis.

Grzegorz Piechota napisał artykuł pt. „Analiza i interpretacja parametrów oleju smarnego używanego w kogeneratorach biogazowych”. Z kolei Damian Kozioł jest autorem publikacji pt. „Efektywne prasy i zagęszczarki taśmowe Alfa Laval”.

Agata Sikorska przygotowała z kolei artykuł zatytułowany „Stabilizacja osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji jako obowiązek nowoczesnej gospodarki obiegu zamkniętego”.

Tematem kolejnego artykułu, napisanego przez Mieczysława Dobrynina są „Remonty obiektów budowlanych infrastruktury wod-kan”. Natomiast Marian Strączyński przygotował tekst pt. „Oszczędność energii w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych”.

To wydanie zawiera jeszcze trzy teksty. Pierwszy z nich – „NETZSCH – rozdrabniacz dwuwałowy typu N/MacTM” napisał Piotr Podobiński. Drugi to tekst pt. „Budowa przyłączy wod-kan – konkluzje po uchwale Sądu Najwyższego z 2017 r.”. jego autorem jest Grzegorz Gałabuda. Ostatnia publikacja zatytułowana jest „Prawo a eksploatacja”, a przygotowała ją Irena Iwanisik.

Zawartość wydania opisana pokrótce zapowiada się zatem interesująco. Po więcej informacji odsyłamy do internetowej strony Wydawnictwa Seidel-Przywecki i oczywiście zachęcamy do lektury!

reklama

reklama

reklama

 

reklama