Gospodarka ściekowa

Gospodarka ściekowa – interesująca lektura

Najnowsze wydanie czasopisma „Forum Eksploatatora” to spora dawka merytorycznej lektury, która niewątpliwie zainteresować powinna osoby zajmujące się zagadnieniami związanymi z gospodarką ściekową.

Gospodarka ściekowa – interesująca lektura, czyli „Forum Eksploatatora”

Po opisie wydarzeń branżowych wydanie otwiera dział „Moja oczyszczalnia”, w którym znaleźć można dwie publikacje – „Oczyszczalnia ścieków Łęg w Połańcu” (autor: Jacek Nowak) i „Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju” (Szymon Piekar, Mariola Rajca).

W rubryce „ABC technologa” zawarty jest artykuł pt. „Dane wejściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków. Projektowe i rzeczywiste” przygotowany przez Karolinę Wójcicką i Zbigniewa Heidricha.

Dział „Oczyszczanie ścieków” zawiera dwa artykuły. Pierwszy z nich nosi tytuł „Efektywne, platformowe i elastyczne stacje poboru prób Endress+Hauser. Automatyczne stacje poboru prób, które dają Tobie więcej” został przygotowany przez Łukasza Dumasa. Autorem drugiego z tekstów jest Damian Kozioł, a artykuł nosi tytuł „Bioreaktory membranowe – kompleksowe rozwiązanie dla oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków”.

Gospodarka ściekowa

„Gospodarka osadowa” przynosi trzy publikacje. „Piasek z piaskowników – od odpadu do surowca” to artykuł przygotowany przez zespół w składzie Agata Karło, Bogusława Gembołyś, Marek Pieczykolan i Tomasz Bacza. Autorami tekstu pt. „Nowe kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych” są Marta Wójcik i Adam Masłoń. Elżbieta Kureknapisała natomiast artykuł pt. „Wykorzystanie strącania wstępnego do poprawy funkcjonowania gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie”.

Rubryka „Pompy i pompownie” to część czasopisma zawierająca jeden artykuł pt. „NETZSCH poszerzył swoją ofertę o nowy rozdrabniacz dwuwałowy typu N.MacTM”, napisany przez Piotra Podobińskiego.

Wydanie kończy dział „Prawo i eksploatacja”, w którym znaleźć można dwa artykuły – „Prawo a eksploatacja” przygotowany przez Irenę Iwanisik i „Opłaty za usługi wodne w świetle nowelizacji Prawa wodnego i najnowszego orzecznictwa” (Mikołaj Maśliński i Tymoteusz Mądry).

„Mamy nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie w numerze coś dla siebie i wszystkim Wam życzymy miłej lektury.” – napisała Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna czasopisma.

Więcej informacji na internetowej stronie Wydawnictwa Seidel-Przywecki.

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama