forum eksploatatora

„Forum Eksploatatora” – co w piątym tegorocznym wydaniu?

„A co w piątym w tym roku zeszycie Forum Eksploatatora? W dziale Oczyszczanie ścieków polecamy kolejny artykuł Szymona Piekara, który poddał ocenie pracę miejskiej oczyszczalni ścieków w Gostyniu (str. 14). W ABC Technologa warto przeczytać uważnie artykuł Janusza Banery pt. >>Skuteczność i trwałość renowacji oczyszczalni ścieków<< (s. 20) – autor porusza bardzo ważny temat, jakim jest ochrona zbiorników betonowych przed korozją. O oszczędnym eksploatowaniu pomp i pompowni przeczytacie, natomiast w trzeciej części cyklu Mariana Strączyńskiego (s. 60) – tym razem o wpływie diagnozowania stanu technicznego pomp na oszczędzane energii. Życzymy udanej lektury” – napisała Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna czasopisma „Forum Eksploatatora” we wprowadzeniu do kolejnego numeru.

O oczyszczaniu ścieków i osadach w piątym tegorocznym wydaniu „Forum Eksploatatora”

Rekomendowane powyżej teksty to oczywiście nie wszystko, co można znaleźć w tym wydaniu.

W rubryce „Oczyszczanie Ścieków” znaleźć można artykuł pt. „Zastosowanie zaworów iglicowych w regulacji przepływu w ciągach napowietrzania w oczyszczalniach ścieków” przygotowany przez Adama Chlapka. Tutaj także tekst firmy Wilo pt. „Mała oczyszczalnia ścieków nie musi być obiektem półprofesjonalnym”. Kolejna publikacja w tej części numeru, to „Strącanie wstępne – wpływ na pracę Oczyszczalni Ścieków w Krotoszynie”, napisana przez Jacka Pawlaka. „Innowacyjny wymiar przenośnego systemu pomiarowego” to artykuł, którego autorem jest Krzysztof Nowosad.

w piątym tegorocznym wydaniu

Następna rubryka to „Gospodarka Osadowa”. W tej części opublikowana została rozmowa z Michałem Królem, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego. Tekst nosi tytuł „Porozmawiajmy o odpadach”. Tutaj znaleźć można także artykuł, którego autorem jest Piotr Banaszek – „Celuloza w osadzie ściekowym”.

O czym jeszcze w piątym tegorocznym wydaniu?

W rubryce „Kanalizacja” przeczytać można artykuł Arkadiusza Bieńka, pt. „Metody zapobiegania zagniwaniu ścieków w rurociągach tłocznych kanalizacji ciśnieniowej”.

Emilia Kuliczkowska i Michał Sitarski przygotowali natomiast tekst pt. „Analiza poważnych awarii przewodów wodociągowych na wybranych przykładach”, który czytelnicy odnajdą w dziale „Wodociągi”.

Natomiast teksty pt. „Oszczędność energii w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych” (autorami są Marian Strączyński, Andrzej Niezbecki, Przemysław Zatorski) i „Mimośrodowe pompy ślimakowe SEEPEX SCT” (Waldemar Tomczak) wypełniają rubrykę „Pompy i Pompownie”.

To wydanie „Forum Eksploatatora” kończy dział „Prawo i Eksploatacja”, w którym znajdują się artykuły: „Doświadczenia w zatwierdzaniu regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (Grzegorz Gałabuda i Maciej Zakrzewski) oraz „Prawo a eksploatacja” (Irena Iwanisik).

Tradycyjnie zachęcamy do lektury, a więcej informacji na internetowej stronie wydawcy – Wydawnictwa Seidel–Przywecki.

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama