suszarnia osadów ściekowych

Działa mechaniczna suszarnia osadów ściekowych w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) poinformował, że 9 maja br. nastąpiło otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych przy rzeszowskiej oczyszczalni. Wartość całkowita zadania to 64,2 mln zł brutto, a dofinansowanie unijne wyniosło 64%.

Mechaniczna suszarnia osadów ściekowych i redukcja uciążliwości zapachowych

Jak podaje rzeszowski magistrat, konieczność budowy suszarni wynikała z potrzeby sprostania wymogom prawnym i technologicznym. Regulacje prawne nakładają bowiem obowiązek minimalizacji ilości wytwarzanych osadów ściekowych. Z kolei usuwany osad musi być stabilny, bezwonny i bezpieczny pod względem sanitarnym (bakteriologicznym).

Rzeszowska oczyszczalnia ścieków w biologicznym procesie technologicznym generuje rocznie ok 20 tys. ton osadu ściekowego o zawartości 18% suchej masy. Wybudowana w ramach kontraktu instalacja daje możliwość wysuszenia powstałego osadu do zawartości 93% suchej masy.

mechaniczna suszarnia osadów ściekowych w Rzeszowie

Efekt ten będzie osiągany dzięki zastosowaniu dodatkowych procesów przeróbki osadów. Procesy te to wysokoefektywne odwadnianie na dwóch prasach tłokowych (o wydajności 336 kg suchej masy/godz. każda). Ponadto zastosowano suszenie osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej (w temperaturze do 130° C). W efekcie zastosowania tych procesów uzyskany zostaje osad o zawartości od 65% – 93% suchej masy. Wydajność instalacji suszenia osadu wynosi 1800 kg odparowanej wody/godz.

Dla zmniejszenia uciążliwości zapachowych zhermetyzowane zostały dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny. Obiekty te zostały przykryte zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. Uciążliwe związki zapachowe są unieszkodliwiane w instalacji dezodoryzacji, która działa w oparciu o biofiltry.

Realizację prac związanych z wykonaniem zadań ujętych w projekcie wykonawca rozpoczął w lipcu 2017 r. W czerwcu 2018 r. zakończono pomyślnie rozruch wraz z badaniami procesowymi instalacji odwadniania i suszenia osadów. Udało się osiągnąć wymienione w umowie parametry, m.in. w zakresie suchej masy i zużycia energii. W marcu 2019 r. zakończono realizację całości zadania. Rzeszowski magistrat zaznacza, że termin zakończania realizacji zadania, określony w umowie, mijał 26 czerwca br.

Zmodernizowany ciąg biologiczny

Przy okazji UM przypomina, że w latach 2014-2015 zmodernizowany został ciąg biologiczny oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Konieczność podjęcia inwestycji wynikała z zaostrzenia wymagań prawnych dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Wisłok. W szczególności wymogi te dotyczyły związków biogennych. Koszt całkowity zadania wyniósł 45,9 mln zł brutto.

Z kolei w 2016 r. dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków, za kwotę 4,9 mln zł, wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Zajęła ona powierzchnię wynoszącą niespełna 2 ha. Instalacja składa się z 3220 paneli fotowoltaicznych i rocznie na potrzeby oczyszczalni produkuje 0,85 GWh energii elektrycznej.

Wszystkie ww. zadania zrealizowane na terenie oczyszczalni opiewały na łączną kwotę 115 mln zł. Zostały one objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności, zarówno z poprzedniej, jak i obecnej perspektywy finansowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rzeszowa

fot. 2 x UM Rzeszowa

reklama

reklama

reklama

 

reklama