Drugi etap z dofinansowaniem

2,6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przypadło Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim. Spółka otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski – etap II”, która będzie realizowana na terenie Kamienia Pomorskiego, Miłachowa i Grabowa.
 
Projekt to część szerszego przedsięwzięcia, które obejmuje kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Kamień Pomorski poprzez rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych. Realizacja zadania ma ograniczyć ilość zanieczyszczeń odprowadzonych ze ściekami do wód i ziemi.
 
W ramach inwestycji zostanie rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Mokrawicy. Inwestor postawił m.in. na zmianę technologii oczyszczania ścieków, która umożliwia usuwanie związków azotu w ściekach oczyszczonych. Zakres projektu obejmuje także wybudowanie łącznie blisko 3,4 km sieci kanalizacyjnej oraz trzech przepompowni ścieków.
 
Na podstawie: www.wfos.szczecin.pl
fot. freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu